Hoppa till innehåll
Confirma House

Fastighetsförvaltningssystem

Med vår fastighetsförvaltningslösning Domus flyttar du smidigt husbolaget till nutiden. När disponenterna, husbolagets styrelse, revisorerna och fastighetsskötarna har ett gemensamt system för fastighetsinnehav sköts husbolagets ärenden effektivt och inom utsatt tid.

Confirman Domus-isännöintiratkaisut
gradient background

Tietoaika och Domus är nu en del av Confirma!

Ditt verktyg för bättre fastighetsförvaltning

Disponentens vardag är ofta hektisk: därför är det viktigt att verktygen som används är lättanvända och effektiva. Fastighetsförvaltningssystemet Domus omfattar allt det väsentliga som en modern disponent behöver i sitt arbete. Dessutom är det lätt att utöka lösningen med mångsidiga tilläggsfunktioner efter behov.

Sähköinen taloushallinto vapauttaa työaikaasi.

Elektronisk ekonomiförvaltning ger välbehövlig flexibilitet

Elektronisk ekonomiförvaltning frigör arbetstid och ger nödvändig flexibilitet i arbetsmetoderna. Via Domus sköter du enkelt allt från att hantera fakturor till papperslös bokföring till att bilda elektroniskt bokslutsmaterial och sköta elektronisk arkivering.

Papperslös bokföring och elektronisk hantering av fakturor påskyndar brådskande arbeten. Genom elektronisk ekonomiförvaltning kan du också lägga ut ekonomiförvaltningen på entreprenad.

Confirman isännöintiratkaisut auttavat pitämään langat käsissä.

Uppgiftshantering håller trådarna i dina händer

Uppgiftshanteringen håller ordning på arbetena och visar tydliga tidtabeller. En elektronisk dubbelriktad kommunikationslösning mellan disponentbyrån och fastighetsskötarna ger aktuell information om pågående felanmälningar och underhållsorder.

I uppgiftshanteringen kan du anvisa arbete till egna anställda och externa aktörer, såsom till fastighetsskötare eller servicefirmor. När alla uppgifter finns i samma system kan du bläddra i dem och granska dem också i efterhand. Färdiga och arbeten som markerats för fakturering kan också lätt hämtas från arbetslistorna för fakturering.

Confirman Domus-isännöintiratkaisu luo lisäarvoa kiinteistöhallintaan.

En gemensam plattform ger mervärde

Med en modern disponentlösning får du intressentgruppernas representanter – såsom husbolagets styrelse, revisorer och fastighetsskötare – att utnyttja samma system. På så sätt skapar du mervärde för hela fastighetsinnehavsprocessen. Exempelvis kan du visa vyer för styrelsemedlemmarna om husbolagets ekonomi, förvaltning och reparationer. Domus ger disponenten tillgång till effektiva verktyg för smidig hantering av kunduppgifter och flerkanalig kommunikation.

gradient background

Postningstjänst

Utöka fastighetsförvaltningslösningen med en integrerad posttjänst – spara arbetstid och minska onödigt pappersarbete.

Gränssnitt

Integrationen i Lantmäteriverkets bostadsdatasystem visar disponenten aktuell information om de husbolag som hen förvaltar.

Bilplats- och nyckelhantering

Utöka disponentsystemet till att hantera husbolagets nycklar och bilplatser.

Betalningspåminnelse och inkasso

Genom att lägga ut betalningsövervakningen och indrivningen till Confirmas bokföringsbyrå Cash-In säkrar du att betalningspåminnelser och indrivning sköts professionellt.

Utvecklad för fastighetsförvaltning och fastighetsinnehav

Confirman Domus-isännöintiratkaisut helpottavat isännöitsijän työtä.

För disponenten

Domus-portalen är ett smidigt verktyg för fastighetsinnehav för moderna disponenter. Via portalen sköter du hanteringen av kunduppgifter och kommunikationen till husbolagets invånare behändigt i flera kanaler: meddelandena kan skickas som e-post, textmeddelanden eller brevpost antingen genom utskrift eller via postningstjänsten. Meddelandena kan också skickas till husbolagets tjänst huoneistotieto.fi, där invånarna kan läsa dem i en mobilapp.

För disponenten öppnar portalen tillgång till bokföringsrapporter, inköpsfakturor och andra dokument även på mobila enheter. Dokumenthanteringen och tillhörande elektroniska signaturer effektiviserar och påskyndar dokumenthanteringen, cirkulationen och insamlingen av signaturer. Möten och rösträkning har också beaktats.

Utöver disponentens servicehelhet innehåller portalen även tjänsten tiliportaali.fi, som riktar sig till revisorer, samt tjänsten huoneistotieto.fi, som utvecklats för husbolagets delägare och invånare och innehåller aktuell information om boende, ägande och styrelsearbete.

Confirman Domus-isännöintiratkaisut sopivat myös taloyhtiöille.

För husbolaget

Huoneistotieto.fi möjliggör ett öppet och transparent sätt att leda ett husbolag. Genom att aktivt arbeta via den elektroniska servicekanalen kan styrelsen följa med vad som händer i husbolaget och få aktuell information om husbolagets ekonomi och fastighetsunderhåll. Det går också att spara vyer över husbolagets reparationshistoria och uppgifter om energiförbrukningen. Servicekanalen kan också användas via en mobilapp.

I tjänsten Huoneistotieto.fi kan styrelsen granska husbolagets inköpsfakturor, bokföringsrapporter, saldon på bankkonton, protokoll samt avtal och andra dokument som sparats i tjänsten.

Elektroniska tjänster även för delägare och bostadsinvesterare

I servicekanalen kan invånaren administrera sina egna uppgifter, följa upp sina vederlagsbetalningar och kontakta disponentbyrån. På husbolagets sida finns husbolagets handlingar, personalens kontaktuppgifter och husbolagets digitala anslagstavla.

Fliken Boende ger invånaren en nyttig databank över husbolagets ansvarsfördelning och andra boendefrågor. På sidan kan läggas till även bland annat aktuella innehållstjänster i anslutning till boende och ägande, som produceras av Kiinteistömedia och Finlands fastighetsförvaltningsförbund.

För bostadsinvesterare erbjuder servicekanalen Huoneistotieto.fi med samma inloggning översikt över alla bostäder som de äger och vars förvaltning sköts i disponentföretag med fastighetsförvaltningssystemet Domus.

Confirman Domus-isännöintiratkaisut helpottavat tilintarkastajien työtä.

För revisorn

Tjänsten tiliportaali.fi, som riktar sig till revisorer, gör det enkelt att leverera material för revision. Revisorn kan med en enda inloggning se alla husbolags material och via appen rapportera om revisionsfrågor till disponenten. Revisionsberättelsen kan också undertecknas elektroniskt och överlämnas via tjänsten.

Via tjänsten kan revisorn också bevilja biträdande granskare läsrätt till önskade husbolag. Med hjälp av en elektronisk underskrift kan revisionen skötas elektroniskt från början till slut.

gradient background checkmark