Hoppa till innehåll
gradient background

Produktionsindustri

Produktionsindustrins driftsmiljö förändras ständigt och den internationella konkurrensen kräver ständig förnyelse inom sektorn. Med vårt produktionsstyrningssystem Workmanager säkerställer du effektiviteten, lönsamheten och konkurrenskraften i din produktion nu och i framtiden.

gradient background checkmark

Workmanager är nu en del av Confirma!

Ett övergripande system effektiviserar produktionen

Med Workmanager hanterar du alla nyckelprocesser i ditt företag, från offert till produktion och från fakturering till uppföljning och elektronisk bokföring. Utveckla och effektivisera din produktionsverksamhet på ett övergripande sätt.

Effektiv resursövervakning

Ett produktionsstyrningssystem ger dig information i realtid om produktionshändelser och hjälper till att planera fabrikens totala produktionsvolym. Arbetsledarna kan reagera omedelbart på eventuella störningar, vilket minimerar svinnet.

Vy över jobbkön direkt på stämplingsterminalen

Följ jobbkön för din produktion i realtid. Från stämplingsskärmen kan dina anställda vid behov även snabbt ta fram ritningar, de rätta dokumenten och arbetsinstruktioner för den produkt som ska tillverkas.

Välj ett lämpligt produktionsstyrningssystem

Workmanager Start

En programvarulösning som utvecklats för lätta behov vid ett produktionsföretag, som innehåller allt som behövs för att smidigt driva och utveckla verksamheten.

Kontakta oss

Exempellösning

 1. Produkt- och strukturhantering
 2. Offert-, order- och försäljningsfunktioner
 3. Inköp

Utöka lösningen

 1. Webbshop
 2. Business Intelligence
 3. Personaltidsregistrering

Workmanager Basic

Ett produktionsstyrningssystem med ett omfattande utbud av funktioner som underlättar styrningen av tillverkningsprocesser och effektiviserar produktionen.

Kontakta oss

Exempellösning

 1. Start-funktioner
 2. Elektronisk kommunikation med transportföretag
 3. Business Intelligence
 4. Köpförslag
 5. Ekonomiförvaltning

Utöka lösningen

 1. Webbshop
 2. Personaltidsregistrering
 3. Ekonomiförvaltningstjänster

Workmanager Premium

Ett produktionsstyrningssystem med avancerade egenskaper och funktioner som effektiviserar din produktion, optimerar dina processer och ger dig en betydande konkurrensfördel.

Kontakta oss

Exempellösning

 1. Basic-egenskaper
 2. Elektronisk kundkontakt
 3. Leverantörskontakter

Utöka lösningen

 1. Webbshop
 2. WMS
 3. Personaltidsregistrering
 4. Ekonomiförvaltningstjänster

Nyckelfunktioner

Produktionsplanering

Med produktionsenhetens jobbköapplikation övervakar och planerar du den totala produktionsvolymen för din fabrik. En tydlig och lättanvänd jobbkövy visar produktionsarbetets scheman och ordning. Du kan anpassa fasspecifika tidtabeller och underlätta dina arbetsledares vardag genom mångsidiga grupperings- och sökfunktioner.

Med hjälp av fasbelastningen prioriterar du jobbköerna i brådskande ordning och förutser på så sätt eventuella trafikstockningar samt minimerar kapacitetsunderskotten. Gjorda ändringar syns automatiskt i jobbkön.

Produktionens behovsräkning

Med ett användarvänligt inköpsverktyg identifierar du dina inköpsbehov i rätt tid. Verktyget har en anslutning till produktionens behovsberäkning, så att du tydligt kan se vilka produkter som måste beställas till lager för de olika faserna i projektet. Verktyget beaktar produktionsreservationer och lagerbehov och skapar ett inköpsorderförslag. Du kan använda inköpsorderförslaget som sådant eller vid behov redigera det. Förslaget visar inköpsordrarna för olika leverantörer och sparar din arbetstid.

Vårt smarta verktyg visar om du beställer lagerpåfyllning av produkten för sent. I så fall kan du minimera kapacitetsbrister och i förväg beakta möjliga produktionsstörningar. Med produktions- och lageruppföljning i realtid säkerställer ditt företag att produktions- och leveransscheman följs och förbättrar sin konkurrenskraft. I programmet ser du alltid dina lagersaldon i realtid, medan materialinköpen till dina projekt visas på dags- och veckonivå. Det här underlättar produktionsplaneringen..

Kostnadsuppföljning och efterkalkyler

Med hjälp Confirmas Workmanager®-produktionsstyrning har du alltid enkel och pålitlig tillgång till kostnadsuppföljning och efterkalkylering. Efterkalkyleringen baseras på det faktiska utfallet, vilket gör att systemet kan tillhandahålla exakt kostnadsuppföljning både jobb- och projektvis. Med hjälp av exakta efterkalkyler vet du om allt förlöpte enligt planerna, eller om överraskningar som påverkade effektiviteten uppstod i produktionen.

På basis av efterkalkylen kan du även jämföra skillnaden mellan planerad och faktisk tidsanvändning, se jobbets material- och arbetskraftskostnader samt dess marginal (marginal-€/marginal-%). Kostnadsuppföljningen inkluderar också rapporter över pågående produktion.

Confirman Business Intelligence -työkalut helpottavat arkea

Business Intelligence

Business Intelligence-verktyget visar en visuell representation över din produktionsanläggning. Du kan exempelvis följa upp arbeten som är i produktion på dag- eller personnivå, uppskattade slutdatum samt försenade arbeten. Verktyget räknar ut en kostnadsanalys för utförda arbeten. Verktyget ger även användbar information om lagereffektiviteten, överbelastningstoppar som bromsar produktplockningen och potentiella flaskhalsar i olika delar av lagret.

Utöka lösningen

WMS-system

Med hjälp av avancerad lagerhantering (WMS) kan ditt företag effektivare följa upp, hantera och framförallt optimera lageraktiviteter – vem som gjort vad och när. Lagerhanteringen omfattar alla viktiga funktioner, såsom varumottagning, inventering, hyllsättning, plockning och förpackning samt varuleveranser.

Ekonomiförvaltningstjänster

Den egna tiden eller de egna kunskaperna räcker inte alltid till för att sköta ekonomiförvaltningens rutiner ändamålsenligt. Genom att lägga ut ekonomiförvaltningstjänsterna på entreprenad sparar du inte bara tid utan också resurser. Våra experter sköter ditt företags ekonomiförvaltning smidigt och professionellt – även under brådskande tider och semestertider. Olika automatiseringar effektiviserar dataöverföringen och realtidsrapporter finns alltid till hands.