Hoppa till innehåll
gradient background

Ekonomiförvaltningstjänster 

Om du vill frigöra din tid från de traditionella ekonomiförvaltningsuppgifterna, kan du dra nytta av vår kunskap och tjänster. Confirmas bokföringsbyrå Cash-In kan sköta ditt företags alla faser inom ekonomiförvaltning eller enbart valda delar, såsom fakturaförmedling eller betalningsövervakning och indrivning.

Taloushallinnon ulkoistuspalvelut vapauttavat työaikaasi.
Taloushallinnon palvelut vapauttavat resurssejasi.

Frigör resurser 

Man har inte alltid tid eller kunskap att bekanta sig med ekonomiförvaltningens olika skeden – då är det kostnadseffektivt att utlokalisera de rutinmässiga arbetsmomenten till en kunnig partner. När din ekonomiförvaltning sköts av Cash-In:s professionella personal, frigör du företagets interna resurser och kan fokusera den till verksamheten istället

Taloushallinnon ulkoistaminen säästää kustannuksia.

Spara pengar

Att utlokalisera ekonomiförvaltningen till en partner är ett kostnadseffektivt alternativ. Du behöver med andra ord inte investera i egna programvaror eller anställa skild personal för att sköta de arbetsuppgifter som tillhör ekonomiförvaltning. Genom att utlokalisera ekonomiförvaltningen till Cash-In kan du lita på att arbetsmomenten blir korrekt utförda och i rätt tid.

Luota taloushallintosi ammattilaiselle.

Lita på oss

Genom att utlokalisera ekonomiförvaltningens olika arbetsmoment minimerar du riskerna för mänskliga misstag som kan ske när det är bråttom. Cash-In är känt för sin professionalitet och breda erfarenhet inom de olika expert-områden som ekonomiförvaltningen omfattar. Du får en utnämnd kontaktperson som är införstådd med de senaste lagförändringarna och förordningar och av hen får du alltid personlig service.

Tjänsten Fakturans Livscykel effetiverar din ekonomiförvaltning

Med Cash-In -tjänsten Fakturans Livscykel får du hjälp med att effektivera samtliga rutiner inom ekonomiförvaltning samtidigt som du erhåller ett verktyg för att sköta ditt företags fakturering och betalningsövervakning. Tack vare denna helhetslösning frigör du tid från de arbetsmoment som faktureringen omfattar: du behöver inte sätta ned tid på att skapa fakturor, utskick, betalningsövervakning eller felkorrigering. Allt sköts av Cash-In!

Cash-In:s experter är proffs inom ekonomiförvaltning och vana med att hantera också stora mängder av fakturor. När fakturans livscykel sköts noggrant, minskar de mänskliga misstagen och kundtjänsten effektiveras.

Behandling av fakturamaterial

Upprättande av fakturor

Fakturautskick

Heltäckande reskontra

Påminnelsetjänster

Hantering av fordringar

Betalningspåminnelse och inkassotjänster 

Taloushallinnon ulkoistuspalvelut vapauttavat työaikaasi.

För att syssla med påminnelse- och indrivningsprocesser krävs det att företaget kontinuerligt håller sig uppdaterade och bekanta med de lagar och förordningar som gäller. Cash-In:s effektiva och pålitliga betalningspåminnelse- och indrivningstjänster är ett enkelt sätt att snabba upp processen för att få hem obetalda fordringar, utan att du behöver lägga ner arbetstid på det.  

Det finns endast fördelar med att ha ett fungerade system för att hålla koll på sina fordringar och komma vidare i tid. Det har betydelse för dina kunders betalningsbeteende, hur indrivningsåtgärderna lyckas samt för att minimera kreditförluster. Genom att utlokalisera de faser som görs för betalningspåminnelser och indrivning till Cash-In, kan du lita på att processerna sköts professionellt från början till slut och med respekt för dina kundförhållanden.  

Cash-In kan anlitas för enskilda indrivningsärenden eller för större helheter där man aktiverar påminnelse- och indrivningslösningar. Du kan följa med framstegen via den nätbaserade Online-portalen

Fakturering och försäljningsreskontra

En fungerande fakturering tillsammans med en noggrann försäljningsreskontra är av största betydelse för att ett företag ska fungera. Hos Cash-In är rutinerna kring dessa i kunniga händer, vilket betyder att du kan spara tid och fokusera på verksamheten. Cash-In sköter hela faktureringen och försäljningsreskontrans upprätthållande genom att utnyttja moderna verktyg och processer. 

Inköpsfakturors hantering och inköpsreskontra 

Hantering av inköpsfakturor behöver inte vara arbetsdrygt eller tidskrävande – smidigaste sättet är att utlokalisera hanteringen av inköpsfakturorna till en kunnig expert. Cash-In sköter samtliga skeden som berör inköpsfakturor, bl.a. hantering, genomgång, betalning och redovisning med hjälp av elektroniska verktyg. På detta sätt kan du vara säker på att dina utgifter och inköp följs upp och att du håller inom utsatt budget. 

gradient background

Cash-In Online -tjänsten

Cash-In Online erbjuder ett säkert alternativ för fakturering. Tjänsten lämpar sig utmärkt speciellt för små företag, du kan skapa endast några fakturor per månad. Vartefter att verksamheten förändras och växer, kan man enkelt lägga till ytterligare moduler som stöder din verksamhet.

Cash-In Online har därtill en kreditupplysningstjänst genom vilken du kan kontrollera både privatpersoners och företagskunders kredituppgifter och få klarhet i din kunds betalningsförmåga redan före du gör affärer.