Hoppa till innehåll
gradient background checkmark

Rapporteringskanal för visselblåsning

Anonym rapporteringskanal för anmälan av misstänkta överträdelser och säker behandling av dem. Läs mer på adressen whistlebox.fi.

confirma ilmoituskanava
gradient background

KAMPANJERBJUDANDE

Utan avgift till slutet av 2023 och sedan till halva priset de första tre månaderna.

Upprätta en egen rapporteringskanal för ditt företag för att uppfylla lagens krav

Rapporteringskanalen för visselblåsning hjälper att säkerställa efterlevnaden av företagets etiska riktlinjer

Den nya lagstiftningen ställer krav på organisationer om rapportering av överträdelser eller olaglig verksamhet och skydd för visselblåsare. Företag med minst 50 anställda måste upprätta en egen, intern rapporteringskanal. En intern rapporteringskanal kan upprättas också på eget initiativ. Införandet av en rapporteringskanal är ett tecken på en ansvarsfull och etisk verksamhet.

100% anonym

Anmälarens identitet är skyddad. Anmälaren tilldelas en kod som hen kan använda för att följa upp ärendets framskridande.

Egen webbadress

Ditt företag får en egen webbadress där det kan motta anmälningar. Tjänsten kan anpassas efter ditt företags visuella utseende.

Stark identifiering

Stark identifiering av anmälningarnas hanterare säkerställer en tillförlitlig hantering av ärendet.

Snabb och enkel

Notifikationer möjliggör att du kan reagera på anmälningar snabbt enligt de instruktioner du anger.

Prissättningen baseras på antalet anställda

mindre än 100 anställda

79€/kk

Ta tjänsten i bruk

100-199 anställda

119€/kk

Ta tjänsten i bruk

mer än 200 anställda

149€/kk

Ta tjänsten i bruk